مطالب توسط admin

اعلام اسامی محرومان باقی مانده از فصل ۹۵-۹۴

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، لیست محرومین در فصل ۹۵-۹۴ لیگ برتر، دسته اول، دسته دوم، دسته سوم و لیگ برتر امید و جوانان محرومیتشان در فصل جدید ۹۶-۹۵ اعمال می شود را اعلام کرد. Source: varzesh3