مطالب توسط admin

ممفیس دیپای؛ لاله ای نارنجی تر از همیشه

نوشتن از تیم هلند جذاب این روزها شاید کار خیلی سختی به شمار نیاید ؛ تیمی که تا چند ماه قبل تمام داستان هایی که درباره آنها نوشته میشد نوشته های تلخ و تراژیک مثل داستانای ” آنا گاوالدا ” بود. Powered by WPeMatico