۴ فریم از ماندگارترین تصاویر میداوودی؛ پایان تلخ برای یک تلخیِ بی‌پایان!

مصدومیتِ تلخ میداوودی، تلخیِ بی‌پایانی برای او داشت و زندگی فوتبالی میلاد به دو بخش قبل و بعد از مصدومیت تقسیم می‌شود.

Powered by WPeMatico