91b5c0103f52ac339b4c461d6d0bfba1_720__cropCenter

۳ فریم از تکراری‌ترین اتفاق این فصل استقلال!


علی کریمی برای چهارمین بار در یک مسابقه این فصل، دست شفر را در پوست گردو گذاشت.

Powered by WPeMatico