۲۱ تغییر در ۲۷ سال؛ سرگیجه یک قهرمان

در بین تمامی تیم های همیشه حاضر در لیگ برتر انگلیس، هیچ تیمی به اندازه چلسی دست به تغییر مربی نزده است.

Powered by WPeMatico