گزارشی از سرنوشت تیم‌های خصوصی؛ سنت‌شکنی در تبریز؟

سرنوشت بد تیم‌های خصوصی و مدیریت درست زنوزی در گسترش‌فولاد این دوگانگی را بین تراکتوری‌ها به وجود آورده که سرنوشت تیم‌شان مثل بقیه تیم‌های خصوصی است یا قرار است که راه جدیدی را بروند.

Powered by WPeMatico