یادداشت نوید مظفری؛ مورد عجیب کمیته داوران

برای آنکه بدانیم داوران ما و در کل جامعه داوری پیشرفتی نسبت به قبل داشته یا خیر در ابتدا باید نگاهی به راس کمیته داوران و ریاست کمیته بیندازیم.

Powered by WPeMatico