گیرسون اسپور اولین حریف تدارکاتی تیم تراکتور در اردوی ارزروم

شاگردان مصطفی دنیزلی، فردا اولین بازی تدارکاتی خود در اردوی ارزروم را برگزار می کنند.

Powered by WPeMatico