گریزمان، زوج موفق بعدی یا سایه‌ای پشت سر مسی؟

تاریخ معاصر بارسلونا پر بوده از مهاجمانی که کنار مسی زوجی موفق یا ناکام را تشکیل داده‌اند.

Powered by WPeMatico