کونته با قراردادی سه ساله هدایت اینتر را برعهده خواهد گرفت

کونته یک قدم تا پیوستن به اینتر فاصله دارد.

Powered by WPeMatico