کولاکوویچ: فرصت قطعی کردن صعود را از دست دادیم/دلیل سوء تفاهم با معروف خبر اشتباه سایت جهانی است

سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: نمی خواهم درباره صحبت های معروف دخالت کنم و دلیل این اشتباه سایت فدراسیون جهانی بوده است.

Powered by WPeMatico