1557604343oke7i27ult_245_172_cropped

کنعانی‌زادگان: به خاطر برانکو و کریم باقری با درد بازی کردم

مدافع ماشین‌سازی می‌گوید تیمش به خاطر دفاع خوب موفق شد با امتیاز از تهران خارج شود.

Powered by WPeMatico