چهارسال بزرگتر از چهارده سال؛ ونگر کروات

پرسپولیسی‌ها در این یک سال اخیر بارها و بارها سرمربی‌شان را با اسطوره شیاطین سرخ مقایسه کرده‌اند.

Powered by WPeMatico