چرا استقلال رضا اسدی را خرید؟/ سدمحکم مقابل دفاع

چرا استقلال با وجود داشتن سه هافبک دفاعی، با رضا اسدی قرارداد بست؟

Powered by WPeMatico