پوگبا: اگرچه صحبت‌های فرگوسن را نفهمیدم ولی برخورد اولم با او عالی بود

پل پوگبا از تاثیر فرگوسن صحبت کرده است.

Powered by WPeMatico