پورتلند ۱۱۷-۱۱۹ گلدن استیت؛ تداوم حکمرانی گلدن استیت در غرب با جارو کردن پورتلند

گلدن استیت برای پنجمین سال متوالی قهرمان کنفرانس غرب شد.

Powered by WPeMatico