پرسپولیس برای قهرمانی چند امتیاز می‌خواهد؟ ۶، ۸ یا ۱۲

پرسپولیس با غلبه بر سایپا و افزایش فاصله خود با سایر مدعیان، شانس اول قهرمانی لیگ هجدهم قلمداد می‌شود.

Powered by WPeMatico