پرسپولیسی‌ها بدون محروم به دربی رسیدند

پرسپولیس برای دربی بازیکن محرومی ندارد.

Powered by WPeMatico