پایانی آتشین بر فصل جذاب دورتموند؛ وست‌فالن دوباره ترسناک می‌شود

دورتموند در هیچ دیدار خانگی این فصل کمتر از ۲ گل نزد.

Powered by WPeMatico