واکنش دنیزلی به شایعه اخراج ۴ بازیکن

مصطفی دنیزلی نسبت به شایعه سازی برخی رسانه ها از قول وی مبنی بر اخراج ۴ بازیکن پس از اردوی ارضروم واکنش نشان داد.

Powered by WPeMatico