هفته پایانی لیگ برتر از نگاه دوربین؛ یک بوس کوچولو

جام قهرمانی از آن چیزهایی است که شبت را ستاره‌باران می‌کند. خستگی یک سال و تلخی یک فصل را از تنت بیرون می‌کند.

Powered by WPeMatico