هدف زوج طلایی بورنموث؛ بهترین زوج تاریخ لیگ برتر

کالوم ویلسون و رایان فریزر تا این جای فصل ۹ گل برای یکدیگر ساخته اند.

Powered by WPeMatico