نگاهی به فهرست تیم ملی برزیل برای کوپا آمریکا ۲۰۱۹؛ غیبت ستارگان رئال مادرید

غیبت مارسلو، وینیسیوس، مورا و داوید لوئیز از مهم ترین نکات این فهرست است.

Powered by WPeMatico