نفت مسجد سلیمان، بیست و دومین تیم فیروز کریمی

فیروز کریمی در ۶۳ سالگی یک تیم دیگر انتخاب کرد؛ نفت مسجد سلیمان.

Powered by WPeMatico