نصیرزاده: برای آغاز لیگ برتر سازمان لیگ منتظر پاسخ باشگاه هاست

عضو هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران گفت: برای آغاز رقابت های لیگ برتر منتظر پاسخ باشگاه ها هستیم.

Powered by WPeMatico