ناکامی سومین ترکیب استراما؛ شکاف روی سد استقلال

سه بازی بدون کلین شیت با سه ترکیب مختلف، شاید بزرگترین نگرانی استقلال قبل از دربی تهران باشد.

Powered by WPeMatico