7b559c8ca79b453bb8cce17c0e3a6af5_720__cropCenter

نام عبدالله زاده از لیست تراکتورسازی در دیدار مقابل ذوب آهن خارج شد


نام بازیکن تیم تراکتور سازی به دلیل مسائل انظباطی از لیست این تیم در دیدار مقابل ذوب آهن اصفهان خارج شد.

Powered by WPeMatico