029fb2b6d2ce3e02eca1d8f2bb97aa05_720__cropCenter

نامه رئیس کمیته ملی المپیک ایران به فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا


در مورد فدراسیون فوتبال هرگونه تصمیم گیری در صلاحیت مجمع عمومی آن فدراسیون خواهد بود و قطعا کمیته ملی المپیک در جهت حمایت از فدراسیون بر اجرای صحیح اصول و مفاد اساسنامه نظارت خواهد کرد.

Powered by WPeMatico