میلاد محمدی نامزد جایگزین مدافع احتمالی آرسنال در سلتیک

میلاد محمدی یکی از نامزدهای بالقوه خط دفاعی سلتیک اسکاتلند با انتقال احتمالی کران تیرنی به آرسنال است.

Powered by WPeMatico