موافقت میلان و اینتر با تخریب ورزشگاه سن سیرو

ورزشگاه تاریخی سن سیرو تخریب می شود.

Powered by WPeMatico