معضل نیمار؛ مدافع فرانسوی هم وارد داستان می‌شود

کلمنت لنگلت آخرین نامی است که در ماجرای انتقال نیمار به میان آمده است.

Powered by WPeMatico