مذاکره مسئولان باشگاه پرسپولیس با کاررا / پایان ماموریت استانبول

مسئولان باشگاه پرسپولیس با گزینه ایتالیایی مدنظر خود مذاکره کردند.

Powered by WPeMatico