محل جدید اردوی پرسپولیس مشخص شد

بعد از لغو اردوی کانادا محل جدیدی برای اردوی پرسپولیسی‌ها مشخص شد.

Powered by WPeMatico