محرمی به صورت قرضی به تیمی دیگر می‌‎رود

باشگاه دیناموزاگرب مدافع ایرانی اش را به صورت قرضی به تیمی دیگر می دهد.

Powered by WPeMatico