9b2c1ac1b02e678ce660a654f66f34b1_720__cropCenter

لیگ اروپا؛ صعود آرسنال با وجود تساوی و توقف میلان در اسپانیا


آرسنال و میلان مقابل رقبای خود متوقف شدند.

Powered by WPeMatico