قرارداد مهاجم نساجی تمدید شد

قرارداد محمد مهدی نظری یک فصل دیگر با باشگاه نساجی مازندران تمدید شد.

Powered by WPeMatico