قرارداد سه بازیکن پدیده تمدید شد

باشگاه شهر خودرو خراسان قرار داد حسین مرادمند، اکبر صادقی و امین قاسمی نژاد را تمدید کرد.

Powered by WPeMatico