فهرست ۱۵ نفره بارسلونا برای تقویت دفاع میانی با بازیکنانی از آرسنال و چلسی


بارسلونا به دنبال تقویت خود در پست دفاع میانی است.

Powered by WPeMatico