فدراسیون فوتبال در انتظار نامه ستاد کل نیروهای مسلح برای تردد بی دردسر ملی پوشان به ایران


فدراسیون فوتبال با وجود اظهارات سردار کمالی پیرامون وضعیت سامان قدوس منتظر نامه ستاد کل نیروهای مسلح پیرامون تردد بازیکنان سرباز است.

Powered by WPeMatico