1560252461xofkq0t84q_245_172_cropped

فتحی استعفای دکتر نوروزی از کمیته پزشکی استقلال را پاره کرد!

مدیرعامل باشگاه استقلال به شکلی عجیب با استعفای امین نوروزی از کمیته پزشکی استقلال مخالفت کرد.

Powered by WPeMatico