فتاحی: گزارش بازی سپاهان و استقلال را به کمیته انضباطی ارسال کردیم

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ گفت: ما گزارش اتفاقات بازی روز گذشته را خواهیم داد و کمیته انضباطی رای خود را صادر خواهد کرد.

Powered by WPeMatico