فاتحان نبرد با پرسپولیس برانکو؛ فولاد یازدهمین تیم، قطبی سیزدهمین مربی

نام فولاد خوزستان و افشین قطبی در فهرست تیمها و مربیان لیگ برتری قرار گرفت که موفق به شکست پرسپولیس برانکو شده اند. 

Powered by WPeMatico