علی قلی زاده اردوی تیم ملی را ترک خواهد کرد

بازیکن مصدوم تیم ملی اردوی تیم ملی را ترک کرد.

Powered by WPeMatico