عرب: اقدام هایی که به ضرر پرسپولیس تمام می شود به یک رویه بدل شده

سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: به نظر می رسد اقدام هایی که به ضرر پرسپولیس تمام می شود ، دیگر به مستطیل زمین محدود نیست و به یک رویه بدل شده است.

Powered by WPeMatico