عذرخواهی داور از راموس به خاطر خوشحالی بعد از گل!

آیتکین از راموس عذرخواهی کرد.

Powered by WPeMatico