طرح نوشت؛ پایان دوران پیتر کراوچ

کراوچ در ۳۸ سالگی از دنیای بازیگری خداحافظی کرد.

Powered by WPeMatico