طرح نوشت؛ رونالدو و ۴۰ کشور، این داستان ادامه دارد

رونالدو ۹۳ گل ملی در کارنامه ورزشی خود دارد.

Powered by WPeMatico