8f8a42bfe26aa13b9db50e7fe5f2c39b_720__cropCenter

طرح نوشت؛ راموس همچنان چهره ای منفور در آنفیلد است


بازیکنان لیورپول هنوز هم دست بردار از راموس نیستند.

Powered by WPeMatico