شیب نزولی خط حمله پرسپولیس؛ نصف روزهای رویایی!

هر چقدر در دفاع پرسپولیس خیال هواداران این تیم با بودن سیدجلال و شجاع راحت است، خط حمله هر روز بیشتر نگران‌شان می‌کند.

Powered by WPeMatico