شوک به پاریسن ژرمن؛ امباپه ساز جدایی کوک کرد

ستاره جوان پاریسن ژرمن به احتمال ترک این تیم در تابستان اشاره کرده است.

Powered by WPeMatico